PG and Non-PG Registrars

PG Registrars

 • Dr.Yasir Jeelani Samoon
 • Dr.Subbaiah R
 • Dr.Hanmantgad Shreyas
 • Dr.Sharon Anbumalar Lionel
 • Dr.Vishvdeep Khushoo
 • Dr.Baheti Abhijit Subhashchandra
 • Dr.Wanve Balasaheb Ajinath
 • Dr.Chiraniya Suraj Dagdulal
 • Dr.Sushil S
 • Dr.Shah Himal Mahipatbhai

Non - PG Registrars

 • Dr.Debranjani Chattopadhyay
 • Dr.Ganju Neha Avatarkrishna
 • Dr.Sujith K